ABFR

De ABFR is per 1 januari 2024 overgegaan naar de VDNA: Vereniging De Nieuwe Ambtenaar.
 
Meer info: https://nieuweambtenaar.nl/