Nieuws

08/07/2014 - 00:00
Met onder andere: Renovatie GalecopperbrugComplex werk, minimale overlast.
25/06/2014 - 00:00
Jubilieum Special: Verleden, Heden, Toekomst In dit nummer : Jan Hendrik Dronkers Rijkswaterstaat in ontwikkeling. Een vooruitblik naar de toekomst. Gebroeder DAS We willen de wereld iets nalaten. Twee futurologen bezig met vraagstukken hoe de wereld verbeterd kan worden.
28/04/2014 - 00:00
De vakbonden w.o. CMHF hebben, in nauwe samenwerking met de GOR-RWS intensief overleg met RWS gevoerd om de plaatsingsprocedure vorm te geven. Deze afspraken zijn formeel vastgelegd in het Departementaal Georganiseerd Overleg (DGO).   In eerdere mails informeerden we jullie over de stand zaken.