Bestuursvergadering 16 december 2022

woensdag, 21 december, 2022 - 20:03

Op vrijdag 16 december 2022 heeft het KVIB bestuur vergaderd.
 
Besproken onderwerpen:

  1. Vaststellen datum Algemene Leden Vergadering (ALV) 2023: vrijdag 14 of 21 april 2023;
  2. Statuten: Koninklijke Vereniging van Infrabeheers;
  3. Visiedag: oogst en vervolgacties;
  4. Kennispartners: start opzet kennispartners van KVIB;
  5. Overige zaken en afsluiting.

Voor het eerst als bestuur formeel (na passeren statuten) onder de vlag koninklijk vergaderd.
 
Allen fijine feestdagen en een goed 2023 toegewenst!
 
Het bestuur KVIB